Maria Goretti, een heilige voor onze tijd?

De enige gekende foto van Maria Goretti

01-08-2011

Sinds de zestiger jaren van de twintigste eeuw heeft de zogenaamde seksuele revolutie doorheen de westerse cultuur gewoed, en geen onderdeel van onze maatschappij bleef ervan gespaard. Heel zeker zijn er goede dingen naar voor gekomen, maar als we de balans nuchter en objectief proberen op te maken, dan is wat nu overblijft een teken van de teleurgang van onze hele cultuur.

Alles wat met seksualiteit te maken heeft  werd in praktijk gereduceerd tot puur lichamelijk genot, alles wat met het huwelijk te maken heeft wordt door vele factoren uitgehold (echtscheiding, homohuwelijk, voorhuwelijkse relaties, gebrek aan trouw, liefde, … ), en vooral : al wat met het gezin te maken heeft, hoewel dit de basis is van elke gezonde samenleving, wordt  inhoudelijk ontkracht : geen eeuwigdurende band, geen sacramenteel gebeuren, niet meer gericht op procreatie, en met bitter weinig plaats voor respect voor de partner , naar geest en lichaam.

Vroeger kende men dat allemaal: men noemde dat zuiverheid, of ook nog kuisheid. Maria Goretti is martelares geworden omwille van deze zuiverheid, deze kuisheid, maar is dat nog wel een boodschap of een teken voor onze tijdgenoten?

Leven van een jong meisje:

Maria Goretti werd geboren op 16 oktober 1890 te Corinaldo in Italië en werd de dag daarop gedoopt. Het kind werd toegewijd aan de H. Maagd.  Door armoede gedreven verhuist het gezin naar Ferriere di Conca, een gehucht van Nettuno in Zuid-Italië, naar een boerderij aan de nu niet meer bestaande Pontijnse moerassen. (Deze door moeraskoorts en malaria getroffen armoedige landbouwgebieden, werden in de twintiger jaren van vorige eeuw drooggelegd en voor landbouw ontsloten). De bovenverdieping van het pand wordt bewoond door even armoedige buren, bij wie blijkt dat elke vorm van degelijke opvoeding ontbreekt. Het gaat over vader en zoon Serenelli. De zoon, Alessandro, is enkele jaren ouder dan Maria.

De vader van Maria overlijdt op 6 mei 1900, doch wegens de armoede kan Maria’s moeder niet besluiten om te verhuizen. Ongeletterd zoals velen in die tijd, dankt Maria het aan een schooljuffrouw en aan de lokale pastoor dat ze voldoende leert lezen en schrijven om toch haar eerste H. Communie te kunnen doen, op 6 juni 1901. Vanaf dat ogenblik leeft het meisje in volle overgave aan Jezus en Zijn H. Moeder.

Dat helpt haar sterk te staan in het leven en tijdgenoten getuigen dat Marietta op haar 12 jaar er eerder 15 uitzag en veel volwassener was dan haar leeftijdsgenoten. Dit eerder volwassen voorkomen leidt er ook toe dat ze meer en meer de aandacht trekt van de jonge Alessandro Serenelli, die haar voor zich probeert te winnen. Op de lange duur gebeurt het ergste: op 5 juli 1902 overvalt hij Maria terwijl ze thuis bezig is met kleine werkjes in en rond het huis, maar Maria verweert zich. Alessandro voelt dat hij haar niet aankan, dat hij haar niet kan overweldigen, grijpt een mes en doorboort het meisje met 14 messteken. Maria leeft nog, kan om hulp roepen en met de hulp van geburen wordt ze naar een ziekenhuis gebracht. Haar verwondingen zijn zo ernstig dat ze er op 6 juli 1902 aan overlijdt, niet echter vooraleer ze heeft kunnen biechten, de H. Communie een laatste keer te hebben ontvangen uit de handen van de rector van het ziekenhuis en nadat ze vergeving geschonken had aan haar moordenaar: “Ik vergeef hem, en ik wens dat ook hij later bij mij in de hemel zal zijn”. Maria Goretti sterft om 03h45, in tegenwoordigheid van haar moeder Assunta.

Haar moordenaar, Alessandro Serenelli, wordt tot 30 jaar gevangenis veroordeeld.

Heiligverklaring:

Al zeer snel ontstaat er een grote devotie voor de jonge martelares. Al op 27 april 1947 wordt ze door paus Pius XII zalig verklaard, en ontvangt ze de symbolen van de lelie en de palmtak, tekenen van zuiverheid en van haar overwinning op de zonde.

Op 24 juni 1950 volgt de heiligverklaring door Pius XII, in tegenwoordigheid van Maria’s moeder Assunta en haar familieleden. Maar ook haar moordenaar is aanwezig, nadat hij zich verzoend heeft met de Kerk, en openbaar vergiffenis heeft gevraagd aan Maria’s moeder.

Door de Kerk wordt Maria Goretti als voorbeeld gesteld voor alle maagden, en als patrones van de jeugd. Ze heeft de dood verkozen boven de zonde, de weg van de zuiverheid, die leidt tot God, boven de gemakkelijke weg van het toegeven aan het kwaad. De stoffelijke resten van deze jonge heilige worden bewaard en vereerd in de kerk van O.L. Vrouw van Genade in Nettuno.

Wat kan de H. Maria Goretti betekenen voor onze tijd?

In de ogen van veel van onze tijdsgenoten zal de heiligverklaring onbegrijpelijk zijn. Immers, had de jonge Maria toegegeven aan de driften van haar moordenaar, zou zij mogelijk een lang leven hebben kunnen leiden.

Daarbij komt dat wat voor Maria Goretti boven alles stond, haar liefde voor Jezus en Zijn Moeder en haar zuiverheid als een opdracht in haar jeugdige leven, voor velen niet meer van deze tijd zijn.

Desondanks kan ze een lichtend voorbeeld zijn voor onze jeugd, die absolute vrijheid aangeleerd krijgt in een tijdperk van zedelijk verval, waarin ontrouw, hedonisme zonder grenzen, onreinheid en een veel te vroege seksuele bedrijvigheid hoogtij vieren. Lichamelijke reinheid of kuisheid en geestelijke integriteit moeten daarom weer worden aangeleerd als levensbeschouwelijke mentaliteit.  Dit zal onze maatschappij weer leiden naar gezonde familiebanden, waarin het gezin als geefster en doorgeefster van het leven centraal staat, en waarin weer plaats zal zijn voor respect voor seksualiteit als onderdeel van een leven gericht op persoonlijke gave en trouw.

Intentie:

Bidden tot Maria Goretti zou een hulp kunnen zijn voor jongeren op zoek naar wat ze willen zijn, voor ouders die het moeilijk hebben om hun kinderen de weg van de reinheid te tonen en aan te leren, voor leraars om een vruchtbare en katholieke visie mee te geven over relaties, familie, gezin, voortplanting en positief beleefde seksualiteit. Maria Goretti kan ons leren dat het met Gods hulp mogelijk is groot te zijn door het in alle eenvoud beoefenen van de christelijke deugden in de familiekring, in geloof tot Gods Moeder, de Eucharistie en door het ontvangen van de sacramenten.

“Heilige Maria Goretti, waak over de jeugd van heel de wereld “

L.P.

Aanvulling

( Bron: http://www.heiligen.net/heiligen/07/06/07-06-1902-maria.php )

Na de dood van Alessandro Serenelli (6 mei 1970) vond men in een verzegelde enveloppe de volgende brief:

Ik ben nu bijna tachtig jaar oud; mijn leven loopt ten einde. Wanneer ik terugkijk op vroeger moet ik bekennen dat ik in mijn jeugd een slechte weg ben gegaan; ik maakte er een puinhoop van. Ik bezag de wereld door de ogen van de media, het vermaak en de slechte voorbeelden die door vele jongeren worden gevolgd zonder na te denken. Er waren ook mensen die hun geloof in praktijk brachten, maar daar schonk ik geen enkele aandacht aan, verblind als ik was door een brute kracht die mij steeds meer bergafwaarts duwde.

Op mijn twintigste beging ik een lustmoord; alleen al als ik eraan terugdenk vervult mij dat nu met afschuw. Maria Goretti is nu een heilige. Zij was de goede engel die de Voorzienigheid op mijn pad had gebracht om mij te redden. Haar woorden van verwijt en vergeving staan mij in mijn ziel gebrand. Zij bad voor mij; zij was een voorspraak voor haar moordenaar. Dertig jaar gevangenschap waren het gevolg. Als ik niet minderjarig was geweest, zou ik levenslang gekregen hebben. Ik berustte in het vonnis dat ik had verdiend. Ik was schuldig.

De kleine Maria was inderdaad mijn licht, mijn beschermster. Met haar hulp gaf ik in de gevangenis zevenentwintig jaar lang blijk van goed gedrag. Ik verlangde ernaar een eerzaam leven te leiden, als de mensengemeenschap mij tenminste nog een kans wilde geven. Zonen van Sint Franciscus, de kleine Kapucijnen van Marche, verwelkomden mij met engelachtige liefde, niet als een knecht, maar als een broeder. Ik heb nu vierentwintig jaar lang hun leven mogen delen. Nu wacht ik in alle zuiverheid op het moment dat ik God zal mogen zien en mijn geliefden van weleer zal mogen omhelzen, en dat ik dicht bij mijn beschermengel mag zijn en haar lieve moeder Assunta.

Ik hoop dat degenen die deze brief van mij zullen lezen, mogen leren van het prilste begin af het kwaad te ontvluchten en altijd het goede te doen. Houd het geloof voor ogen met zijn regels: niet als iets waar je ook zonder zou kunnen, maar veeleer als een ware vertroosting, de enige veilige weg in alle omstandigheden, al zijn die nog zo ellendig. Vrede en alle goeds voor jou.

Alessandro Serenelli.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s