België

Naar een abortuswetgeving die gewetens definitief moet witwassen?

28-04-2023

Recent kon men in het VRT Canvasprogramma “Terzake” een debat bekijken tussen de parlementariërs Els Van Hoof (CD&V) en Melissa Depraetere (Vooruit). Zij discuteerden over het voorstel van het wetenschappelijk comité dat de noodzaak evalueerde voor een verlenging van de abortustermijn en enkele andere versoepelingen van de huidige abortuswetgeving. Langs de ene kant zagen we een overdreven empathisch overkomende zoekster naar een verteerbaar compromis en langs de andere kant een vooruitstrevende politica die staalhard het feit negeert dat de abortuskwestie meer inhoudt dan vrouwenrechten. Het valt te betwijfelen of iemand hiervan een gram wijzer is geworden. Wat de bijdrage is van de “wetenschap” in deze zaak, blijft eveneens een groot vraagteken. In principe kan die ons enkel helpen bij vraagstukken van materiële aard, terwijl In het abortusvraagstuk morele waarden afgewogen worden tegenover elkaar.  In ons staatsbestel kan het wettelijk antwoord hierop niet anders dan door de politiek geleverd worden. Het gaat hier over een discussie die onze maatschappij fundamenteel splijt, zoals we zagen toen koning Boudewijn tijdelijk onbekwaam tot regeren werd verklaard. Belangrijk is dat alle argumenten evenwichtig aan bod komen en dat alle deelnemers hieraan goed zijn ingelicht op basis van klare taal.

Verder lezen: click onderaan op het laatste nummer na “Pagina’s”.

INHOUD

 • Pag. 18 Naar een abortuswetgeving die gewetens definitief moet witwassen?
 • Pag. 17 Kerk en Leven bezondigt zich nogmaals aan een ketters populisme
 • Pag. 16 Vlaamse kerk negeert het verbod van de Heilige Stoel en keurt de zegening van homoseksuele koppels goed
 • Pag. 15 Na het Amerikaanse Hooggerechtshof en abortus: mag de andere stem ook nog gehoord worden, a.u.b. ?
 • Pag. 14 Bonny, Delville, Cathobel en Co …. droevige Kerk van België
 • Pag. 13 Antichristelijke uitingen op officiële zenders
 • Pag. 12 De voortschrijdende legalisatie van abortus provocatus in België
 • Pag. 11 Gemiste dialoog met een geëerd vrijzinnig filosoof
 • Pag. 10 Bedenkingen na het heengaan van Etienne Vermeersch
 • Pag. 9 Lieven Boeve onthult de ware reden van het ontslag van paus Benedictus XVI, met een zoveelste staaltje van theologische betweterij
 • Pag. 8 Katholiek of Leuvens-Modernistisch Onderwijs?
 • Pag. 7 Een bekommerde vrijmetselaar over de teloorgang van onze joods-christelijke erfenis
 • Pag.6 Het eigenzinnig geloof van Professor Rik Torfs
 • Pag.5 Ode aan koning Boudewijn
 • Pag.4 Kerk en Leven publiceert Leuvense ketterij
 • Pag.3 “Nonkel Paters” nemen het woord…
 • Pag.2 Misbruik

5 reacties op “België”

Als het er op aankomt mee te zijn met de tijd, homoseks en homoseksuele relaties goed te keuren, laat het Belgisch episcopaat van zich horen, vooral bij monde van bisschop Bonny. Dit terwijl hun kerken verder leeglopen, en ze de Schrift, de paus en een hoge Vaticaanse Commissie negeren of tegenspreken.

Maar als het er op aankomt de gelovigen en tenslotte alle mensen op te roepen tot een leven waarin God een belangrijke plaats inneemt, tot een leven waarin de zondagse Eucharistie een must is, dan zijn ze niet thuis en hoor je ze niet.

De mode van de dag volgen, inclusief allerlei aberraties, is altijd gemakkelijker dan de authentieke christelijke boodschap concreet verspreiden.

Like

Dank u wel Gilbert. Jij slaat de nagel op de kop. Laten we heel vurig bidden voor onze Bisschoppen en zeker met name voor Bisschop Johan Bonny

Like

Heel de politieke discussie over het al dan niet verlengen van de abortustermijn is praat voor de vaak en beoogt niets anders dan op termijn de weg vrij te maken voor de zgn. postnatale abortus. Dat cd&v (weer eens) welwillend deelneemt aan die onderhandelingen in plaats van er fel tegen te protesteren, is een regelrechte schande en bewijst hoe hoe het zout van die partij zijn smaak heeft verloren.
Abortus is immers niets anders dan het vermoorden van een ongeboren kind door de moeder ervan (CKK 2270-2274) en wordt door de Kerk dan ook bestraft met excommunicatie. Nochtans bestaat er een relatief eenvoudige manier om een einde te stellen aan die criminele abortusplaag, nl. het toelaten van anonieme bevalling gevolgd door adoptie. Daardoor zou de Belgische bevolking een bijkomende aangroei met ongeveer 19.000 personen per jaar kennen.

Like

Honderd procent akkoord met bovenstaande standpunten van Ivo V H inzake abortus. Alweer wordt misbruik gemaakt van “de wetenschap” die ons zou moeten vertellen of en wanneer abortus mag. Beslissingen nemen over het doden van groeiend menselijk leven is geen taak voor wetenschappers. Het gaat hier over morele kwesties, geen wetenschappelijke vraagstukken.

Ondertussen hebben ook de bisschoppen iets laten horen over de abortuskwestie. Luid, duidelijk en overtuigend klonk hun stem niet.

Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s