België

Bonny, Delville, Cathobel en Co… droevige Kerk van België

Bron: Belgicatho.be/ 22-03-2021 (Eigen vertaling van Franse tekst)

Het “Responsum” van de Congregatie voor de Geloofsleer met betrekking tot homoseksuele relaties, die een duidelijke en kordate weigering van een zegening van deze relaties uitdrukt, heeft bij ons voor een echte mediastorm gezorgd, vooral in Vlaanderen. Het is duidelijk dat dit voor een groot deel te wijten is aan de verklaringen van Mgr. Bonny (1). Zijn houding van “homovriendelijke prelaat” die opstaat tegen de conservatieve Romeinse Congregatie (de paus moet dit Responsum nochtans hebben goedgekeurd), maakte hem tot mediaheld van de dag, geapplaudiseerd door alle ondersteuners van de LGBTQI-eisen. Alle geschreven en uitgezonden media hebben zijn uitspraken met volle instemming doorgegeven.

Dit is op zich niet erg verrassend in ons kleine land, heldhaftig in de voorhoede van al wat behoort bij de meest liberale ontwikkelingen op het gebied van ethiek en samenleving. Maar het was toch verrassend om de bisschop van Luik in de voetsporen te zien treden van zijn collega uit Antwerpen, alsof hij zelfs niet de moeite had genomen om het Romeinse document zorgvuldig te lezen. En natuurlijk zijn we niet verbaasd te zien dat de Ringlets van deze wereld en consoorten hun verdachte duitje in het zakje deden…. Wat betreft de officiële katholieke media in België, in het bijzonder Cathobel: we zagen hen ruime podia bieden aan bisschop Bonny en ongeremd deelnemen aan de media-razernij gegenereerd door het “Responsum”. Wat betreft het persoverzicht van het aartsbisdom: het zendt al enkele dagen zonder onderbreking fragmenten uit van artikelen en reacties die allemaal in dezelfde richting gaan, op een manier die niet eenzijdiger kan zijn.

De responsiviteit van de bisschoppen op dit punt (ze kwamen zelfs met een communiqué op de proppen) staat in schril contrast met hun traagheid en hun apathische houding tegenover de verstikking van het religieuze leven die hun kuddes al vele maanden moet ondergaan. Hebben we ze met een minimum aan energie zien protesteren tegen de absurde en willekeurige sanitaire maatregelen die de erediensten praktisch onmogelijk maakten (3)? Dit alles is heel betreurenswaardig, maar het bevestigt alleen wat al bekend was over de dramatische teloorgang en de extreme verzwakking van de arme Kerk van België.

(1) Zie ons “Open antwoord” aan Mgr. Bonny, in de rubriek “Getuigenissen”.

(2) Gabriel Ringlet: Katholiek progressief priester. Professor emeritus journalistiek en etnologie van de pers aan de Université catholique de Louvain.

(3) Forum Catholicum steunt uiteraard alle maatregelen die gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid. Maar is het normaal dat, terwijl contactberoepen en schoonheidssalons heropend werden, zich in de grote, hoge en goed te ventileren ruimten van onze kerken, slechts 15 personen mogen bevinden, met mondmaskers en op ruime afstand van elkaar zittend? Maar ook op vele andere gebieden zien we met lede ogen hoe onze Belgische kerkleiding zich slaafs aanpast aan de tijdsgeest en in onze media voornamelijk de mond opent om aan te tonen hoever ze daarin al gevorderd is!

Één reactie op “België”

Als het er op aankomt mee te zijn met de tijd, homoseks en homoseksuele relaties goed te keuren, laat het Belgisch episcopaat van zich horen, vooral bij monde van bisschop Bonny. Dit terwijl hun kerken verder leeglopen, en ze de Schrift, de paus en een hoge Vaticaanse Commissie negeren of tegenspreken.

Maar als het er op aankomt de gelovigen en tenslotte alle mensen op te roepen tot een leven waarin God een belangrijke plaats inneemt, tot een leven waarin de zondagse Eucharistie een must is, dan zijn ze niet thuis en hoor je ze niet.

De mode van de dag volgen, inclusief allerlei aberraties, is altijd gemakkelijker dan de authentieke christelijke boodschap concreet verspreiden.

Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s