België

Vlaamse kerk negeert het verbod van de Heilige Stoel en keurt de zegening van homoseksuele koppels goed

In een gemeenschappelijke verklaring van 20-09-2022 maakten de Vlaamse bisschoppen van de Belgische Katholieke Kerk bekend dat zij voortaan de zegening van homoseksuele verbintenissen zullen toelaten. Hiermee legden zij het formele verbod hierop vanwege het Vaticaan naast zich neer.

Om de pastorale zorg en begeleiding van homoseksuele mensen in de structuur van de Kerk te verankeren hebben zij een aanspreekpunt “Homoseksualiteit en geloof” opgericht, met als coördinator de ex-woordvoerder van het Katholiek Onderwijs, Willy Bombeek, die zelf een gelovige homo is. Volgens deze laatste is het de eerste keer dat de “Vlaamse Kerk” (die geen officiële kerkelijke entiteit is – n.v.d.r.) het signaal geeft aan holebi’s dat ze welkom en oké zijn “zoals ze zijn”.

Waaruit zijn coördinerende taak precies bestaat is niet duidelijk op te maken uit de berichtgeving. In ieder geval maakte de nieuwe coördinator al een concreet voorstel bekend: een gebedsdienst om homoseksuele relaties in te zegenen. Want volgens hem is het belangrijk voor veel holebi’s dat hun relatie ten overstaan van God gezegend wordt.

Volgens Willy Bombeek “steken de bisschoppen hun nek uit” door te zeggen dat holebi’s volledig aanvaard worden binnen de Kerk. Nog volgens hem, is de voorgestelde zegening volledig gelijkwaardig met het huwelijk, maar “kan men haar vanuit de kerkelijke traditie geen huwelijk  noemen”. Hij wil vooral ook luisteren “naar de pijn die gelovige holebi’s in het verleden ervaren hebben”. Het enige wat we daaruit kunnen afleiden is dat hun homoseksuele handelingen in het Vlaamse landsgedeelte volledig zullen worden goedgekeurd en op aanvraag zelfs “gezegend”, met goedkeuring van onze plaatselijke bisschoppen – alhoewel dit expliciet veroordeeld werd door de hoogste kerkelijke instanties.

We kunnen bijgevolg enkel tot de conclusie komen dat onze bisschoppen hun kerkgemeenschappen in een schismatieke situatie hebben gemaneuvreerd. Daarom hebben we vanuit deze website een gebedsoproep gelanceerd voor de bekering van onze Vlaamse bisdommen; zie: Oproep tot gebed voor de Schismatieke Vlaamse Kerk – Forumcatholicum . In antwoord daarop stuurde kanunnik Herman Cosijns, secretaris-generaal van de Belgische Bisschoppenconferentie, ons een bericht waarin hij stelt dat er van een inzegening, waarvan “sommige kranten gewag maken”, geen sprake is. Om dat te staven stuurde hij in bijlage een document in het Nederlands en Frans, met in het briefhoofd de Bisschoppenconferentie van België, maar enkel ondertekend door de 4 Vlaamse bisschoppen (ook de Franstalige versie dus).

Hierop stuurden wij een antwoord waarin gesteld wordt dat er een en ander niet klopt. Het gaat immers over een zeer groot aantal kranten, zowel nationaal als internationaal, die de goedkeuring van de zegening hebben gemeld. Indien dit formeel onjuist zou geweest zijn, zouden de betrokken bisschoppen normaal gesproken deze berichtgeving dadelijk krachtdadig hebben tegengesproken. Indien het over een onschuldig pastoraal initiatief zou gaan, waarin van een verboden zegening geen sprake is, dan is er daarenboven geen zinnige verklaring voor het feit dat de Franstalige bisschoppen zich volledig afzijdig hebben gehouden. We wachten nog altijd op een zinnige uitleg (maar verwachten die niet).

Het feit dat de Franstalige bisschoppen van de Belgische Kerkprovincie zich klaarblijkelijk hebben gedistantieerd, is heel opmerkelijk. Een verklaring zou kunnen zijn dat het Franstalig landsgedeelte meer voeling heeft met de meningen in Frankrijk. Daar is de Kerk veel minder afhankelijk van de overheid, vermits de priesters door de gelovigen worden betaald. Daardoor zijn deze laatsten ook alerter en gaan sneller tot de actie over, zoals ze bv. deden om te protesteren tegen de invoering van het homohuwelijk.

Één reactie op “België”

Als het er op aankomt mee te zijn met de tijd, homoseks en homoseksuele relaties goed te keuren, laat het Belgisch episcopaat van zich horen, vooral bij monde van bisschop Bonny. Dit terwijl hun kerken verder leeglopen, en ze de Schrift, de paus en een hoge Vaticaanse Commissie negeren of tegenspreken.

Maar als het er op aankomt de gelovigen en tenslotte alle mensen op te roepen tot een leven waarin God een belangrijke plaats inneemt, tot een leven waarin de zondagse Eucharistie een must is, dan zijn ze niet thuis en hoor je ze niet.

De mode van de dag volgen, inclusief allerlei aberraties, is altijd gemakkelijker dan de authentieke christelijke boodschap concreet verspreiden.

Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s