Nog een antwoord op de uitspraken van Mgr. Bonny

20-03-2020

Geachte Monseigneur Bonny

Ik ben heel blij met dat document van het Vaticaan over het niet zegenen van homoseksuele koppels. Er was al veel te veel bij heel wat katholieken de indruk gewekt door bepaalde uitspraken van paus Franciscus, dat hij homoseksualiteit zou goedkeuren. Dat is hiermee nu hopelijk voor altijd duidelijk gemaakt dat dat niet zo is. Ook is het van groot belang dat de kerk hierdoor een lichtbaken blijft in een door zonde overspoelde wereld, waarbij vooral de Westerse wereld inzake homoseksualiteit via de wetgeving op het homohuwelijk een zeer triest dieptepunt bereikt heeft.

Ik heb over dit onderwerp heel veel gelezen en gedebatteerd de afgelopen twintig jaar (dit omwille van de invloed van het homohuwelijk op onze waarden en het te pas en te onpas beschuldigen van homofobie) en het is voor mij duidelijk dat onze samenleving opgesloten zit in een heel simplistisch beeld over homoseksualiteit dat sterk ideologisch gefixeerd is op het normaliseren ervan. Ik kan u honderden artikels hierover bezorgen, maar omdat u ongetwijfeld de tijd niet hebt om daar veel over te lezen zal ik mij beperken nu tot een recente studie in het Engels, waarbij de ervaringen van 78 ex-LGBT mensen duidelijk wijst op de mogelijkheid voor deze mensen om hun leven niet te laten domineren door homoseksualiteit of transgender gevoelens. Dat is mijns inziens een belangrijk element dat door u en andere verantwoordelijken in de kerk zou moeten aangehaald worden. Dit is de link naar deze studie: https://www.freetochange.org/wp-content/uploads/Free-To-Change-RESEARCH-AND-REALITY.pdf .

Mensen die afstand genomen hebben van homoseksueel gedrag of teruggekeerd zijn naar hun aangeboren geslacht worden echter meestal genegeerd, geïntimideerd en/of belachelijk gemaakt. Dit zowel door media, politiek als de mainstream LGBT-beweging … en door mensen in de kerk. Veel te veel mensen denken nog altijd dat je geboren wordt als homoseksueel. Van daaruit zijn er ook mensen die dan gaan geloven dat God bewust iemand zou scheppen als homoseksueel. Het idee dat een homoseksuele geaardheid al vanaf de geboorte vastligt, is een mythe die nooit bewezen is en ook wordt tegengesproken door studies en getuigenissen. Cavaria zelf schrijft trouwens al jarenlang in hun eigen online brochure over homoseksualiteit dat we eigenlijk niet weten waar homoseksualiteit vandaan komt. (*)

Ik probeer voorzichtig te oordelen over wat u zegt, maar ik moet toch zeggen dat ik erg aangedaan ben door uw afwijzende toon. Ik zie daarin een voortzetting van de negativiteit in de Vlaamse Kerkgemeenschap die ook al sterk aanwezig was ten opzichte van het pontificaat van Johannes-Paulus II en Benedictus XVI. Zo herinner ik mij dat de seminaristen van Antwerpen ooit een brief schreven uit protest tegen Johannes-Paulus II, toen die schreef dat vrouwen geen priester kunnen worden. Ik heb soms de indruk dat de kerk hier flirt met een schisma. Er zijn al veel afscheuringen gebeurt in het christendom en dus moet dat ook niet verbazen. Als u dan zegt: “Rome kan je relativeren, de kerk van Jezus Christus niet”, dan is ook dat de taal van het schisma. Al de christelijke kerken en gemeenschappen die Rome ‘relativeren’ denken dat ze het opnemen voor de kerk van Jezus Christus.

Als persoon vind ik u sympathiek, maar als bisschop heb ik totaal geen steun aan u. Erger nog, ik voel mij nu uitgesloten uit de Vlaamse kerkgemeenschap omdat ik nog wél overtuigd ben dat de leer van de kerk inzake homoseksualiteit Gods plan met de mensheid weerspiegelt.

Met vriendelijke groeten,

Dirk Baeten

(*) N.v.d.r. Op deze site nemen we geen standpunt in over de oorsprong van homoseksuele neigingen, d.w.z. of die al of niet, of soms, van bij de geboorte kunnen bestaan. De wetenschap kon zich hierover nog niet uitspreken en het lijkt er niet op dat dit vlug het geval zal zijn. Vanuit een gelovig standpunt nemen wij aan dat de biologische erfelijkheid gepaard gaat met een geestelijke, hetgeen dus ook op dit onderwerp toepasselijk zou kunnen zijn. Gelieve hierbij te noteren dat erfelijkheidsregels zeer ingewikkeld zijn en dat men hieruit dus geen simplistische conclusies mag trekken.

Wij onthouden ons ook formeel van alle reclame voor “conversietherapieën”. De basisprincipes die daarbij moeten worden gehanteerd zijn: volledige vrijwilligheid, evenals een degelijke medische en wettelijke omkadering.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s