Wetenschappelijk onderbouwd antwoord op pilpropaganda in Kerk en Leven

31-05-2015

Hierna publiceren we met toelating van de auteur, Dr. Philippe Schepens, een mail gericht aan plaatselijke verantwoordelijken voor Kerk en Leven. De auteur is Ordinary member and past member of the board (1995-2004) of the Pontifical Academy for Life en Member of the board of the American Life League. Hij reageert op een boekbespreking in Kerk en Leven, die het gebruik van orale contraconceptie (in de volksmond “de pil”) als een positieve ontwikkeling behandelt.

Het getuigenis van Dr. Schepens onthult hoe de farmaceutische industrie zich verrijkt ten koste van de vrouwen die hun vruchtbaarheid “veilig” willen controleren met “de pil”. Het is duidelijk dat zijn reactie niet aansluit bij de “eigentijdse” lijn die hoofdredacteur Bert Claerhout (*) in Kerk en Leven aanhoudt. Men zal ze dus tevergeefs zoeken in het kerkblad waarvan deze laatste – blijkbaar grotendeels soeverein – de strekking bepaalt.

God zij dank hebben wij zijn toestemming niet nodig om ieder die dat wil, ongestoord te laten genieten van onderstaande medisch-historische en ethische bijscholing.

(De benamingen die al te persoonlijk zijn hebben we weggelaten).

Beste,

Dit zware understatement is het gevolg van wat ik in nr. 46 (van K&L 2014 – n.v.d.r.), blz. 3 rechtsonder las. Namelijk een zeer positieve recensie van het boek “De Pil” van Karl van den Broeck. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: Inderdaad vind ik het ongehoord dat in een blad dat van de officiële steun van de Katholieke kerk geniet – in feite er zelfs de officiële spreekbuis van is – duidelijke propaganda voor hormonale contraceptie openlijk wordt gepleegd. Dat dit in flagrante tegenspraak is met de niet onbesproken encycliek Humanae Vitae van de heilige Paus Paulus VI, is een feit. En ik vind dat het onderricht van de Paus gevolgd dient te worden, tenzij een volgende paus iets nieuws daaromtrent voorschrijft.

Maar mijn bezwaren tegen het propaganda maken voor hormonale contraceptie zijn bij mij als arts nog veel meer op medisch-ethisch dan op religieuze grond gevestigd. Dat die Paus tegen weer en wind medisch-wetenschappelijk het bij het juiste einde had, blijkt duidelijk als men zich de moeite getroost om doorheen de mistgordijnen te kijken. Deze mistgordijnen worden getrokken door liberale ideologen en dienen de lobbies van de farmaceutische industrie. Deze industrie heeft helaas collega’s van mij in dienst genomen. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Zoals gij (misschien niet) weet is, na de antibiotica en vóór de “tranquilizers”, de industrie van de orale contraceptiva de meest winstgevende sector van de farmaceutische industrie wereldwijd. Er zijn dus immense geldelijke belangen mee gemoeid.

Waarom ik als medicus de grootste bezwaren heb tegen het innemen van steroïde hormonen om geen kinderen te willen krijgen, terwijl er andere – zelfs door de Kerk goedgekeurde – even efficiënte methodes bestaan (**), is dus ook om loutere medische redenen. Om die redenen in detail te kennen hoeft men enkel maar de bijsluiter (***) bij de dozen van deze hormonale contraceptieve tabletten te lezen. Hij spreekt boekdelen. Deze lectuur kan ik jullie ten zeerste aanbevelen, en ik heb onderaan deze mail enkele voorbeelden vermeld (niet in kleine letters, hoor!).

Mijn opinie over de orale contraceptie als grote misstap van de genees(?)kunde begon al toen ik vernam hoe de research over hormonale contraceptie gebeurde. Want die werd op een totaal onethische en ontoelaatbare wijze uitgevoerd. Toen Dr John Rock en kort daarna Dr Gregory Pincus met die steroïde hormonen op mensen begonnen te experimenteren, hebben die twee Amerikaanse experts zich er wel voor gehoed om dit op Amerikaanse vrouwen te testen, omdat ze de zeer erge bijwerkingen (zie bijsluiter) reeds op muizen en andere dieren hadden opgemerkt.

Ze kozen ook geen ontwikkelingsland, omdat de USA toen bezig was om de Europese landen uit Afrika en Azië te wippen, onder voorwendsel van dekolonisatie. In feite was het om de grondstoffen rechtstreeks ter plekke te kunnen afnemen, zonder afhankelijk te zijn van de Europese kolonisatoren. (Men leze de pauselijke encycliek “Populorum progressio”, om een objectievere visie over de kolonisatie te hebben). Ze wilden ook geen diplomatieke incidenten uitlokken, met de Derde Wereldlanden. Daarom kozen ze hun experimenten op mensen in Puerto Rico uit te voeren, een Spaanstalig eiland dat de USA in 1899 van de Spanjaarden hadden afgenomen, tezamen met Florida en de Filipijnen. Ze wilden Puerto Rico niet onafhankelijk maken, maar maakten van het eiland een “US territory” zonder het de autonomie van een “US state” te geven. In feite is dat een soort een neokoloniale status. Wat daar gebeurde tartte alle verbeelding, en alles werd zeer zorgvuldig door de overheid en media verzwegen, omdat men zich wel realiseerde dat de commerciële belangen immens waren. Vooral dat de orale contraceptie toen nog puur in handen was van Amerikaanse bedrijven.

Ik ben die afschuwelijke toestanden te weten gekomen door een twintigtal jaren geleden een avond te hebben doorgebracht met een Puerto Ricaanse huisarts. Deze dokter heeft heel die geschiedenis in zijn eigen praktijk meegemaakt. Ik ben hem eerder toevallig in de USA tegen het lijf gelopen op een medisch congres. Mocht ik geen Spaans spreken, zei hij mij, dan had hij het niet gedurfd om het me in ’t Engels te vertellen, omdat het volgens hem en terecht “te explosieve materie” was.

De contraceptie, dus tijdelijke onvruchtbaarheid, was toen in Puerto Rico een enorm succes. De vrouwen konden “eindelijk” geslachtsbetrekkingen hebben zonder risico om een kind te krijgen. Maar de prijs die de lokale vrouwen daarvoor moesten betalen was superzwaar… Tientallen jonge gezonde vrouwen, waarvan veel al kinderen hadden, stierven plots door cerebro-vasculaire accidenten. Nog veel meer van die vrouwen werden verlamd of kregen andere neurologische uitvalverschijnselen ten gevolge van hersenbeschadiging door bloedingen, of klonters bloed in de hersenen. Dit gebeurde tijdens en vlak na de 2de wereldoorlog. De Amerikanen zorgden ervoor dat het om zgn. veiligheidsredenen zeer moeilijk was voor buitenstaanders om in Puerto Rico te geraken en voor Puerto Ricanen om uit hun eiland te mogen reizen. Zo werd het potje “keurig gedekt” gehouden.

Dat “Rome”, en de toenmalige Pausen Pius XII en Paulus VI daarvan op de hoogte waren kan niet anders, want de Puerto Ricaanse katholieke artsen hebben toen hun aartsbisschop daarvan op de hoogte gesteld. Ik heb in 1984 van (de toen toekomstige) Kardinaal Schotte een uitgebreide uitleg gehad over hoe de informatie vanuit de perifere kerken naar Rome wordt georganiseerd, en hoe efficiënt die ook was. Daarom is het zeker dat als een lokale bisschop van erge feiten in zijn bisdom weet heeft, hij haast “automatisch” het Vaticaan op het hoogste niveau daarvan op de hoogte stelt.

De experimenten op deze Puerto Ricaanse vrouwen verhinderden niet om deze steroïde hormonen, om begrijpelijke redenen in vanzelfsprekende “lichtere” vorm, op de markt te brengen. De aantallen complicaties verminderden, maar bleven alom en overal tot op de dag van heden bestaan. Ik voeg hierbij wat documentatie daaromtrent. Om deze e-mail niet te verzwaren heb ik ze daar geparkeerd: http://www.mijnalbum.nl/Album=FV8X7NKE. Mocht je deze link niet kunnen openen, stuur ik je wel die enkele fotokopieën per aparte mail. Af en toe sprak later de pers er dus toch met mondjesmaat over. Zelfs de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie van de UNO) wijdde er een heel “report” over (The Contraception report; april 1996, vol.VII N°1 “Risk of venous Thromoboembolism with Third generation OC’s”). (OC= Oral Contraceptives). Dit was de lichtste steroïde contraceptieve hormoon die de farmaceutische industrie op de markt bracht, maar de cerebro-vasculaire accidenten bleven bestaan…

Zelf heb ik verschillende gevallen persoonlijk gekend, ondanks het feit dat ik in een ziekenhuis in een totaal andere sector van de geneeskunde als diensthoofd werkzaam was. Maar ik was ook gedurende meer dan 15 jaar voorzitter van de ethische commissie. Daardoor kwamen sommige van die gevallen van dood of meestal al dan niet zware verminkingen bij jonge vrouwen mij ook ter ore. Het laatste geval gebeurde een paar maanden geleden, het betrof de dochter van vrienden van mij. Deze jonge vrouw, moeder van drie kinderen, overleed plots aan een cerebrovasculair accident. Ze was voorheen volledig gezond.

Het erge met de orale hormonale contraceptie is dat men steroïde hormonen, dus producten die zware risico’s inhouden, geeft aan mensen die niet eens ziek zijn, dus volledig gezond. Dit om een probleem op te willen lossen dat niet medisch is. Is dat geen perversie van de “genees”kunde? Het kind is bij mijn weten geen schadelijke parasiet die het lichaam van de vrouw bedreigt, en bestreden moet worden. Meer nog: Deze steroïde hormonen zijn aanverwant aan de steroïde hormonen die de hormonenmaffia aan het vee gaf om het dikker te maken en die om gezondheidsredenen voor de mens in alle landen van Europa, enz. verboden zijn. Wat voor het vee verboden is, is het niet voor gezonde vrouwen, om een probleem op te lossen dat op andere wijze kan worden opgelost. Want de natuurlijke methodes van gezinsplanning hebben ook immense vooruitgang geboekt, sedert de traditionele kalender- en thermometermethodes. Nu is de “failure rate” (het percentage mislukking van de methode) even laag als bij het nemen van contraceptieve pillen. Dat geven atheïsten en feministen zelfs officieel toe: http://www.patheos.com/blogs/lovejoyfeminism/2012/11/lets-talk-about-natural-family-planning.html .

Niet voor niets heeft Japan, nochtans geen christelijk land, slechts onlangs de orale contraceptie uiteindelijk toegestaan, onder economische druk van wie men wel kan verwachten. De argumenten die de Japanse overheid hadden aangewend om de hormonale contraceptie in hun land te verbieden, waren puur medisch. Namelijk omdat die “medicatie” schadelijk voor de vrouw was. Dit was terecht.

Een bijkomend, doch in mijn ogen zeer belangrijk probleem, is dat het mechanisme van de werking van de hormonale contraceptie pillen nogal variabel is. In die zin dat in sommige gevallen de steroïde hormonen inderdaad de bevruchting onmogelijk maken, maar in andere gevallen niet. Maar ook door het feit dat ze het slijmvlies van de baarmoeder wijzigen en het zo onmogelijk maken dat een menselijk embryo zich kan innestelen in deze baarmoederwand. Daardoor verwekt de orale hormonale contraceptie een zeer vroegtijdige abortus, zonder dat de vrouw zich daarvan bewust is (****). Ondanks de verwoede pogingen tot desinformatie die men in de pers leest, is het individueel menselijke leven als menselijk individu bij de bevruchting (het einde van de telofase van de eerste celdeling) al een feit. Met andere woorden bestaat er vanaf dit ogenblik een nieuwe mens, waarvan alle cellen hetzelfde genetisch materiaal hebben als de cellen van het volwassen individu dat 20 jaar later op onze planeet rondloopt. Maar wel verschillend van de cellen van zijn of haar vader en moeder waarvan hij of zij afkomstig is. Als men de innesteling van deze mens verhindert, doodt men deze persoon. Want er zijn geen menselijke individuen die geen persoon zijn, zoals onze oosterburen het vlak voor en tijdens de oorlog beweerden, om ongewensten te “mogen” vernietigen.

Met deze uitweiding wil ik je mijn verwondering, zelfs mijn afgrijzen uitdrukken voor een dergelijk artikel; en dat in een officieel blad dat door de bisdommen als dusdanig gepropageerd werd. Worden de christenen daardoor niet misleid? Staat het ook niet in het Evangelie dat ieder huis dat verdeeld is, gedoemd is om ten onder te gaan? (Mattheus 12:25). Wordt het daarom geen tijd dat alle christenen zo eensgezind mogelijk achter de leer van de Kerk zouden staan?

Ook overwegen mijn vrouw en ikzelf zeer serieus om ons abonnement op Kerk en Leven op te geven, om de reden van deze publicatie. Te meer daar nog op het laatste geschreven staat dat de “echte vader van de pil”, de Vlaamse arts Dr. Peeters, beloond werd met een pauselijke onderscheiding. Dit is gewoon de lezer laten veronderstellen dat de Kerk geen bezwaren meer heeft met het gebruik van contraceptieve pillen. Met andere woorden dat de orale contraceptie door de Kerk niet enkel wordt toegelaten, maar zelfs gepromoot wordt. Geeft men hier de mens geen slang voor een ei? (Mattheus 21:42).

Inmiddels stuur ik jullie mijn meest hartelijke groeten,

Philippe Schepens (30-11-2014)

(*) N.v.d.r. Bert Claerhout was hoofdredacteur van Kerk en Leven (weekblad van de Vlaamse bisdommen) van 2009-2015 en werd opgevolgd door Luk Vanmaercke. Claerhouts gedachtegoed sluit aan bij het neo-modernisme en noemt zich schatplichtig aan veel ideeën van Edward Schillebeeckx (https://nl.wikipedia.org/wiki/Bert_Claerhout).

(**) Deze methodes worden in de Engelstalige medische en andere literatuur als NFP (= Natural Family Planning) genoemd: http://americanpregnancy.org/preventing-pregnancy/natural-family-planning , http://www.aafp.org/afp/2012/1115/od1.html . Dat die methodes even efficiënt zijn als de “Pil” en andere soortgelijke middelen bekennen zelfs atheïsten en dito feministen: http://www.patheos.com/blogs/lovejoyfeminism/2012/11/lets-talk-about-natural-family-planning.html .

(***) Hier enkele bijsluiters: http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h08859.pdf, Marvelon. http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h08205.pdf, Microgynon. http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h12575.pdf, Minulet. De reden waarom de farmaceutische firma’s alle ongewenste effecten van hun product willen kenbaar maken aan de gebruiker, is niet uit menslievendheid. Dat komt omdat men, in geval men die verwikkelingen ondergaat, men de firma niet juridisch aansprakelijk zou kunnen stellen en tot schadevergoeding kan dwingen. Het is dus puur om financiële zelfverdediging.

(****) N.v.d.r. Zonder anticonceptiva nestelt naar schatting ook maar de helft van de bevruchte eicellen zich in de baarmoederwand. Zolang het niet onderzocht is of kan worden blijft het onzeker of en in welke mate de anticonceptiepil abortief werkt. Dit zou minder of helemaal niet het geval zijn voor de (gevaarlijker) eerste generaties anticonceptiepillen. Bij de huidige generatie is de eventuele “vroeg-abortieve” werking groter en zou tijdens de ontwikkeling van deze pillen zelfs ingecalculeerd zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s